1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Davet Mektubu

1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2024

Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum, Türkiye, 19-20 Nisan 2024

Saygıdeğer Bilim insanları ve Sevgili Öğrenciler,

Günümüzün yükselen alanlarının başında gelen moleküler biyoloji ve genetik konularında gerçekleşen gelişmeler ve yeni teknolojiler sağlık, tarım, çevre, endüstri, mikrobiyoloji, tıp ve diğer pek çok alanda yeni ufuklar açmakta ve artan dünya nüfusunun yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde farklı çözüm yolları sunmaktadır.

Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanındaki güncel teknik gelişmeleri yakından izlemek ve paylaşmak bu alanlardaki akademik çalışmalarda kalite ve verimliliği de olumlu etkileyecektir. Belirli bilimsel disiplinlerdeki güncel gelişmelerin akademik camia ve bu alanda eğitim gören öğrenciler tarafından paylaşılması, uygulama alanları için yeni ürünlerin geliştirilmesi ve bu alanlardaki sorunların çözümü için geniş katılımlı kongre organizasyonları oldukça faydalı olmaktadır. Bu nedenle bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz “1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi” 19-20 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi’nde yapılacaktır. Siz değerli akademisyenleri ve öğrencilerimizi moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalarınızı “1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresinde” sunmaya davet ediyoruz.

1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresinin organizasyonu Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Genaktüel Klübü tarafından gerçekleştirilecek olup, ev sahipliğini bu yıl “Erzurum  Teknik Üniversitesi” yapacaktır. Kongremizin kurumsallaşması ve kesintisiz olarak devam etmesi için diğer kurum ve kuruluşlarda ilerleyen günlerde sürece dahil edilecektir.

1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresinde sunulan araştırmalar yazarlar tarafından istenilirse gerekli hakem değerlendirmelerinden sonra “Eurasian Journal of Molecular and Biochemical Sciences (Eurasian Mol Biochem Sci)” Dergisinde makale olarak da yayımlanacaktır. Katılımcılar tarafından kongrede sunulacak olan bildiri özetleri E kitapçık şeklinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanacaktır. 

1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresinde kongre konuları da oldukça geniş kapsamlı olup bu konuların belirlenmesinde moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel eğilimler ve yenilikler dikkate alınmıştır ve kongre resmi web sayfasında (https://mbgkongre.erzurum.edu.tr) verilmiştir. Poster ve sözlü sunumlara ek olarak davetli konuşmacı olarak kongrede yer almasını istediğiniz akademisyenleri ve katılmasını istediğiniz öğrenci kulüplerini kongre düzenleme kuruluna iletebilirsiniz.

Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan bütün meslektaşlarımızı ve geleceğimiz olan değerli öğrencilerimizi Erzurum’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

Katkı ve katılımınız dileği ile selam ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

poste

TOP