1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

  • Sunumlar ilgili yazar tarafından Türkçe olarak hazırlanıp sunulacaktır.
  • Tüm sunumlar kongre programı verilen sıraya göre sunulacaktır. Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
  • Sözlü sunum için verilen süre toplam 20 dakikadır (sunum için 15 dakika ve tartışma için 5 dakika). Kongrenin senkronizasyonu açısından, verilen zamana özen gösterilmesi gerekmektedir.
  • Sunumlarda çalışmanın amacı, materyal ve yöntem belirtilmeli ve sunumun önemli bir kısmı bulguları, tartışma ve sonucu içermelidir.
  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğeler desteklenmelidir.
  • Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişiklik yapılmayacaktır.


TOP