1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Bildiri Gönderimi

Özet ve tam metin bildiri dosyaları (.doc veya .docx) "isim_soyisim_bildiri türünün ilk harfi (Sözlü Sunum bildiri: S; Poster bildiri: P)" şeklinde adlandırılarak gönderilmelidir. 

Örnek: mesut_akyüz_S; mesut_akyüz_P

Birden fazla poster bildiri veya sözlü bildiri özeti gönderilmesi durumunda, bildiri türünün sonuna "1" ve "2" rakamları eklenmelidir.

Örnek: mesut_akyüz_S1, mesut_akyüz_S2, mesut_akyüz_P1, mesut_akyüz_P2

Bildirilerin Değerlendirmesi

  • Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılması sonucu, “kabul/red” ve bildirinin sunulma şekli “sözlü/poster” mektupları olarak kongrenin başlangıç gününden 1 ay kadar önce tarafınıza e-posta yolu ile bildirilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.
  • Bildiri sayısında sınırlama olmamakla birlikte, bir kişi en fazla iki bildiride sunan yazar olabilir. Örneğin, “Bir sözlü sunu + Bir poster “ veya “İki Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Aynı kişinin “İki Sözlü” sunumu kabul edilmeyecektir.
  • Değerlendirme komisyonlarının sunum tercihini değiştirme yetkisi vardır.
  • Kongre Bilim Kurulu, orijinal çalışma olmadığı veya kopya edildiği konusunda şüphe uyanan bildirilerin açıklığa kavuşması için yazarlardan ek kanıt isteyebilir.
  • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın son bildiri gönderme tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

Dosya yüklemek için tıklayınız.

TOP