1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Poster Bildiri Sunum Kuralları

Her bir katılımcı, en fazla 2 sunum sunacaktır (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster).

Posterin sağ veya sol köşesinde üniversite logoları yer alabilir.

Kongre sırasında sunulmayan bildiriler kongre özet kitabında yer almayacaktır.

Posterler Türkçe hazırlanmalıdır.

Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

Tüm yazarların isimleri, soyadları ve tam adresleri, bildiriyi sunacak olan katılımcının ismin altını çizerek vurgulanmalıdır.

Referanslar referanslar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

  • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
  • 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
  • Bilimsel programda bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir.
  • Posterinizin üst kısmında sunum başlığı, yazarlar ve adresleri yer almalıdır.
  • Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.


Örnek poster taslağını indirmek için;

Buraya tıklayınız...

POSTER BİLDİRİ SUNUM ÖDÜLÜ

1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi Bilim Kurulu oylaması sonucunda netleşecek olan Kongrenin derece almış poster bildirileri sahiplerine (kongreye katılan ve çalışma sahibi olan kişi) ödül belgeleri ile birlikte bir sonraki kongreye ücretsiz kayıt hakkı sağlanacaktır.

Ödüller ilk isim sahibi araştırmacılara verilecektir.


TOP