1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Kongre Yazım Kuralları

 • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.
 • Özet ve tam metin bildiriler pdf-kitap şeklinde hazırlanacak Kongre kitapçığında yayınlanacaktır
 • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanacaktır
 • Kongreye tam metin veya özet metin ile kayıt yaptırılabilir. Bildirileriniz tercihinizden (Tam metin veya özet metin) sonra hakem değerlendirme sürecine girecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler özgün olmalı, daha önce yayınlanmamış araştırma sonuçlarını içermelidir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar olmamalıdır.
 • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir (en az 200 kelime). Özet metin içinde şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
 • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Özetler verilen şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Tam metin bildirilerin kongre kitapçığında yayınlanması isteniyorsa Türkçe yazım dilinde, Fakülte dergisinde yayınlanması isteniyorsa İngilizce yazım dilinde ve verilen şablona uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Şablonu indirmek için tıklayınız.
 • Sisteme yüklenen her bir bildiri değerlendirme sürecinden geçirilecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler hakem değerlendirilmesinden geçecektir. Bildirinin sözlü ya da poster olarak kabul edilmesine ya da reddedilmesine hakem(ler) karar verecektir.

TOP