1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Önemli Tarihler

Özet Kabul Başlangıcı: 29 Ocak 2024

Özet Kabulü Son Tarihi: 14 Nisan 2024

Tam Metin Kabulü Son Tarihi: 29 Nisan 2024

Kayıt Tarihleri: 29 Ocak 2024-14 Nisan 2024

Kayıt Ücreti Ödemesi Son Tarihi: 14 Nisan 2024


Kabul Mektuplarının Gönderimi: Bildiri özetinin gönderildiği günü takiben 10 gün içerisinde
 

TOP