1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

Kongre Başlıkları

 • Bakteriyoloji

 • Bitki Biyoteknolojisi

 • Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

 • Hayvan Biyoteknolojisi

 • Biyoanaliz

 • Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi

 • Biyokimya

 • Biyokimya ve Genomik

 • Biyolojik Modelleme

 • Biyolojik Veri Tabanları

 • Biyomalzeme

 • Biyomoleküller

 • Biyomühendislik

 • Biyoreaktör

 • Biyosensör

 • Çevre Biyoteknolojisi

 • Endüstriyel Biyoteknoloji

 • Enzimoloji

 • Genetik Hastalıklar

 • Genetik Mühendisliği

 • Genomiks

 • Gıda Biyoteknolojisi

 • Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

 • İmmünoloji

 • Kanser Moleküler Biyolojisi

 • Metabolomik

 • Mikrobiyal Genetik

 • Modelleme

 • Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Eğitimi

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Moleküler Hücre Biyolojisi

 • Moleküler Mikrobiyoloji

 • Moleküler Tanı

 • Nanobiyoteknoloji

 • Nanoteknoloji

 • Omik Bilimleri

 • Populasyon Genetiği

 • Proteomiks

 • Sitogenetik

 • Tarımsal Biyoteknoloji

 • Tıbbi Biyoloji

 • Tıbbi Biyoteknoloji

TOP